FG COMMUNITY CON3buters

Med støtte fra Østifterne har Con3bute indgået et samarbejde med Frederiksberg Gymnasium om opstart af uddannelsen "Community Con3buters" i foråret 2021.


Uddannelsen kommer til at give eleverne vision, viden og kompetencer til at bygge bro mellem mennesker med forskellig etnisk, kulturel og religiøs baggrund. Som en del af uddannelsen skal de unge træne den demokratiske samtale ved at udvikle og afholde deres egne lokale Samtale Søndag-aktiviteter, hvor de inviterer ca. fem andre unge de ikke umiddelbart kender i forvejen.

Den demokratiske samtale skal give de unge en oplevelse af fællesskab, at de bliver hørt, og at deres mening tæller, så de får lyst til at engagere sig i f.eks. skoleudvalg, ungeråd og foreninger.


Formålet med projektet er således at motivere de unge til at deltage i de eksisterende fælles- skaber eller igangsætter nye mangfoldige fællesskaber og aktiviteter - både på deres lokale uddannelsesinstitutioner og i lokalsamfundet. På baggrund af de unges samtaler om fælles værdier inspireres de unge netop til at danne nye fællesskaber og frivillige tiltag, der er drevet af deres egne interesser.