FG INNOVATIONSUGE 2019

Mødet med forskellighedI 2019 skulle eleverne afprøve metoden værdsættende viden, der sigter mod at give indsigt i, hvordan viden om andres traditioner og religiøse baggrunde kan bruges til at nedbryde fordomme og i stedet fremme fællesskabet/fællesskabsfølelsen.


Eleverne skulle derfor ud i civilsamfundet og forholde sig åbent og nysgerrigt til en kulturel, religiøs eller værdimæssig anderledes praksis end deres egen. Derudover skulle de have en samtale med én, der var anderledes end dem selv. Samtalen skulle bestå af metodens tre elementer: 1) anderkende andres bidrag 2) søge forståelse 3) opnå praktisk viden.


Forud for feltarbejdet blev eleverne klædt på med de fornødne interkulturelle kompetencer, herunder bl.a. storytelling, kulturforståelse samt konkrete dialogredskaber.