FG INNOVATIONsUGE 2020

DialogeventsI 2020 skulle eleverne hovedsagligt arbejde med konceptet fælles værdier og værdsættende viden. For at prøve teorien af i praksis skulle eleverne afslutningsvis afvikle et dialogevent om mulige fælles værdier og interesser på tværs af kulturelle, etniske og religiøse forskelle.


Dialogeventet tog afsæt i en demokratisk dialogmenu, der bestod af en forret, hovedret og dessert. Forretten var åbne spørgsmål, der skulle starte samtalen ved at skabe tillid mellem deltagerne. Hovedretten bestod af forskellige temaer og spørgsmål, der blev udvalgt og udviklet af de unge alt efter, hvilke værdier de synes var interessante eller vigtige at tale om på tværs af forskelle.


Gennem temaer som f.eks. familie og traditioner, Danmark og fællesskab, mad, demokrati, humor, sport eller frivillighed, satte de unge fokus på alt det, de havde tilfælles på tværs af etnicitet, kultur og religion. På den måde blev eleverne motiveret til at deltage i de eksisterende fællesskaber eller igangsætte nye mangfoldige fællesskaber og aktiviteter - både på deres lokale uddannelsesinstitution og i lokalsamfundet.