Undersøgelse af interkulturelle kompetencer

12. FEBRUAR 2021Da vi har været så heldige at få et tæt samarbejde med Frederiksberg Gymnasium og Gladsaxe Gymnasium, har vi fået igangsat en pilotundersøgelse af elevernes og læreres interkulturelle kompetencer. Undersøgelsen vil være afgørende for at målrette kommende indsatser, der beskæftiger sig med medborgerskab, demokratisk dannelse, inklusion og ønsket om at gøre forskellighed til en styrke til gavn for det danske fællesskab.


I hele januar har vi således knoklet med at få indsamlet data, hvoraf det i skrivende stund er lykkes os at sende mere end 200 surveys ud samt gennemføre 30 fokusgruppeinterviews.

Her kan I se små billededrys fra nogle af vores fokusgruppeinterviews online!