ØSTIFTERNE STØTTER CON3BUTE

5. NOVEMBER 2020Østifterne har bevilliget midler til vores projekt Community Con3buters, som vi skal lave sammen med Frederiksberg Gymnasium i starten af det nye år.


Vi glæder os til at fejre forskelligheden på gymnasiet og give eleverne interkulturelle kompetencer, så de kan styrke fællesskabet og forskelligheden på tværs af etnicitet, kultur og religion!